699 Rocznica

nadania praw miejskich

Zielonej Górze

W 2022 roku rocznicę nadania praw miejskich obchodzi miasto będące jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych oraz przemysłowych w województwie lubuskim. Mowa o Zielonej Górze, powstałej w miejscu dawnej średniowiecznej osady u podnóży wzgórza, obecnie nazywanego Zielonym lub Winnym. To od niego pochodzi nazwa miasta, obecnie zamieszkiwanego przez 140 tysięcy mieszkańców.

Nadszedł już czas na rocznice

nadania praw

miejskich Zielonej Górze

 
 

Zielona Góra otrzymała prawa miejskie 699 lat temu i nadal kultywuje tradycje związane z uprawą winorośli i produkcją wina oraz podtrzymuje związek miasta z naturą – na jego terenie znajduje się aż 81 pomników przyrody. W ramach corocznego Winobrania, odbywającego się od 1852 roku, w mieście odbywają się targi win, degustacje oraz wydarzenia kulturalne. Zielona Góra słyneła z produkcji win już w średniowieczu, kiedy to z Austrii, Węgier oraz Francji sprowadzono do miasta specjalne gatunki. Przez wiele lat, bo aż do XIX wieku, właśnie z tym było kojarzone to lubuskie miasto. 

 

Zielona Góra otrzymała prawa miejskie w 1323 roku, a do miasta nastąpił napływ ludności pochodzącej z obszaru Niemiec.Pod koniec XIV wieku Zielona Góra liczyła już 1000 mieszkańców. Od początku swojego istnienia miasto rozwijało się dzięki uprawie winorośli oraz produkcji ubrań z wełny. Pierwsze wzmianki o Zielonej Górze pojawiły się już w 1222 roku. Sto lat później zyskała już prawa miejskie, co wraz z umiejscowieniem miasta w centrum Europy bardzo pozytywnie wpłyneło na jego rozwój. Wraz z Sulechowem i Nową Solą miasto tworzy tak zwane Lubuskie Trójmiasto. Należy również do Związku Miast Polskich, a jej prezydentem jest Janusz Kubicki. W 2022 roku Zielona Góra obchodzi 699 Rocznicę otrzymania praw miejskich. Biorąc pod uwagę coroczną i ciągłą aktywność miasta na arenie kulturowej oraz przemysłowej, miasto z pewnością aktywnie będzie świętowało niemal 700 lat od momentu uzyskania praw miejskich. 

Dodaj komentarz

avatar